درباره کتابخانه

این کتابخانه بعنوان مرجعی کمکی در کنار نرم افزارهای تخصصی بورس جهت آموزش کاربران ایجاد گردید
وب سایت نرم افزارهای پسام www.pasam.ir

تیم پسام اولین نرم افزارهای حرفه ای بورس را با استفاده از دهها پژوهش دانشگاهی و بکارگیری ان در نرم افزار در سال 1385 ارایه نمود که در حال حاضر صدها کاربر بصورت دایمی از سیگنال های پیشنهادی و پیش بینی های این نرم افزارها استفاده می نمایند

 • نرم افزار تشخیص سبد سودده بصورت هوشمند

  www.pasam.ir

 • نرم افزار پیش بینی قیمت روز بعد

  نمایش سهام های افزایشی و کاهشی روز بعد و براورد قیمت حداقل و حداکثر فردا

 • نرم افزار تلفیقی تشخیص و پیش بینی

  بکارگیری نرم افزار تشخیص و پیش بینی در یک نرم افزار

 • نرم افزار سبدگردانی

  مدیریت بهینه سبدهای شما با محاسبه دقیق سود و زیان سبد های موجود و کل سرمایه شما

تماس با ما

کتابخانه بورس و موفقیت
تخفیف 50درصدی
تخفیف 50درصدی محصولات تا پایان این ماه اعمال شده است و بعد از آن قیمت محصولات به قبل برگشت داده میشود